ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUNWIND ENERGY FOR ALL

Η εταιρεία SUNWIND ENERGY FOR ALL εδρεύει στο PHILIPPOS BUSINESS CENTER δίπλα στο Mediterranean Cosmos με αντικείμενο τον χώρο συνολικά της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Βιοκλιματικής κατοικίας , σύμβουλοι μηχανικοί εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κ ως σύμβουλοι αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων και θα μας βρείτε στον 1ο όροφο του Β κτηρίου στο PHILIPPOS BUSINESS CENTER.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SUNWIND ENERGY FOR ALL

Η εταιρία πλέον με την επωνυμία "ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΚΕ" και διακριτικό τίτλο " SUNWIND ENERGY FOR ALL Private Capital Company" η οποίο νόμιμα κατατέθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 123550406000 , συστάθηκε η εταιρία, με έδρα την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα την οδό Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου (Philippos Business Center), με αόριστη διάρκεια, με κεφάλαιο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) που διαιρείται σε πέντε χιλιάδες μερίδια (5.000€), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1€) το καθένα. Τα εταιρικά μερίδια κατανέμονται συνολικά ως εξής:

  • ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ : ΜΕΡΙΔΙΑ 5.000 ΠΟΣΟΣΤΟ 100%

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Δράμαλης Μάριος με μόνιμη κατοικία του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προϊόντα μας γιατί το μέλλον της πατρίδας μας και της γης μας συνολικά ανήκει στην πράσινη ενέργεια και στην εξοικονόμηση ενέργειας με ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που είναι και το MOTO και LOGO της εταιρείας μας ENERGY FOR ALL.